apr5-logo-sv
Östra Storgatan 3A, 553 21 Jönköping
Telefon: 070-555 62 27

Vilse i politiken?

Vi hjälper dig att hitta rätt och öppna dörrar.

Vår mission är att förbättra kommunikationen

mellan företag och politiken.

Om oss

Företaget ägs och drivs av Dhan Åstrand. Han är seniorkonsult med gedigen erfarenhet av politiskt samhällsarbete, mediakontakter, marknadsföring och varumärkesbyggande. Han har arbetat som politisk ombudsman, varit politiskt aktiv på såväl kommun, regional och nationell nivå. Han har också stor erfarenhet som chef från såväl företagsvärlden som ideella sektorn och folkbildning. Vi kan erbjuda ett oslagbart nätverk lokalt, regionalt och nationellt.

Etiska regler

Vi åtar oss bara uppdrag som ligger i linje med våra värderingar om ett öppet och demokratiskt samhälle, byggt på hållbar utveckling. Vi redovisar gärna öppet våra uppdragsgivare om uppdragsgivaren inte har något däremot. Konfidentiella uppgifter som vi kommer i kontakt med stannar givetvis hos oss.

Arbetssätt

Vi vill hjälpa våra uppdragsgivare att bygga sin egen PR-kompetens. Kontakt med beslutsfattare tas bäst av uppdragsgivaren själv för att skapa högsta trovärdighet. Vi förmedlar kontakter, öppnar dörrar och tar tillsammans fram de vassaste argumenten. En strategi utarbetas men framförallt fokuserar vi på en konkret handlingsplan – vad som ska göras, när och av vem. 

Vi åtar oss projekt på kort och lång sikt. Vi kan också fungera som löpande bollplank i frågor som rör lobbying, varumärkesbyggande och opinionsbildning. För att förstå och kunna påverka beslut och samhällsdebatten behövs kunskap om det ”politiska hantverket” och hur man på ett effektivt sätt för fram sina argument. 

Vår mission är att öka samarbetet mellan näringsliv/organisationer och samhälle/politik. Allt i syfte att öka lönsamheten och stärka demokratin. Om uppdragsgivaren önskar sätter vi en kostnadsram för vårt arbete i varje uppdrag.

Nätverk

Genom vårt stora nätverk av andra företag och konsulter kan vi leverera attraktiva lösningar för mer komplexa projekt som innefattar tjänster som vi inte normalt tillhandahåller.

Flexibilitet

Vi kan leverera tjänster med stor flexibilitet allt efter uppdragsgivarens önskemål. Vi arbetar inte åtta till fem utan agerar i alla lägen efterfrågestyrt.

Kunder

Våra kunder finns inom olika branscher vilket vi upplever som en styrka. Erfarenhet som vi får i ett uppdrag kommer nya kunder tillgodo. Bygg och fastighet, utbildningsföretag,högskolor och myndigheter är några av de kunder vi arbetar med. Vi har ett stort nätverk inom näringsliv, media och politik till nytta för våra kunder.

Dhan Åstrand

VD

Dhan har gedigen erfarenhet av politiskt samhällsarbete, mediakontakter, marknadsföring och varumärkesbyggande. Han har arbetat som politisk ombudsman, varit politiskt aktiv på såväl kommun, regional och nationell nivå. Dhan har också stor erfarenhet som chef från såväl företagsvärlden som ideella sektorn och folkbildning.

070-555 62 27
dhan.astrand@astrandpr.se

Våra tjänster

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning i frågor som rör lobbying, opinionsbildning och kommunikation.

Omvärldsbevakning och analyser

I en föränderlig värld, krävs före beslut djupgående analyser och breda omvärldsanalyser - vi bistår dig!

Utbildning

Vi erbjuder utbildningsinsatser inom lobbying och annan påverkan.

checklist-153371_640

Undersökningar & enkäter

Att ha bra argument underlag för beslut är idag ett krav för att lyckas. Vi hjälper dig med både undersökningar och enkäter för bättre resultat.

Pressmeddelanden & debattartiklar

Du vill skapa debatt, du vill påverka genom media. Vi hjälper dig med både presskontakter och i de viktiga skedena när debattartiklar kan skapa möjligheter för påverkan.

Rätt kontakter!

Kontakter och att kunna prata med rätt person både inför och under ett politiskt beslut kan vara avgörande för dess utgång. Vi förmedlar kontakter och guidar dig rätt i myndighetsvärlden.

Seminarier och events

Vi har stora erfarenheter av att genomföra seminarier och events av olika slag. Är du på jakt efter en intressant punkt vid ert möte eller seminarium inom ämnet politisk påverkan och pr - tveka inte att prata med oss.

kontakt

Östra Storgatan 3, 55321 Jönköping